Program PIT

Najnowszy, darmowy program PIT za 2013-2014 rok

Pity 2013 program

2014-01-22

 Pit za 2013

Osoba objęta opodatkowaniem różnorodnymi stawkami ryczałtu od przychodów, dokonujący pity 2013 dobre programy potrąceń od przychodów, odliczeń owych dokonuje od każdego typu zysku w takim stosunku, w jakim w roku fiskalnym pozostają pojedyncze przychody objęte opodatkowaniem odmiennymi stawkami w globalnej sumie dochodów.

Rozliczanie formularzy rocznych PIT rocznych jest banalnie łatwe z darmowym programem PITy 2014.

Deklaracja PIT-28 służy podatnikom do sumowania się z zastosowaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Przedstawiony tekst da podatnikowi najistotniejszych informacji dotyczących tej formy składania deklaracji fiskalnej do Urzędu Podatkowego.

W czasie korzystania z ryczałtu możemy dokonać wielu odliczeń podatkowych. Są to między innymi, oprócz odliczeń z tytułu wpłacania składek ZUS: Ulga rehabilitacyjna, Ulga internetowa, Ulga z tytułu przekazanych darowizn (darowizny na cele użytku publicznego, oddawanie krwi, darowizny na kult (na przykład kościół katolicki)).

Aby akceptowalne było wspólne rozliczenie na zeznaniu PIT-37 mąż i żona nie mogą podlegać ustawie o podatku tonażowym, a także przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulującym pity 2013 dobre programy opodatkowanie niektórych dochodów według karty podatkowej, ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez osoby duchowne. Należy jednak zaznaczyć, że z powyższych obostrzeń wykluczone są zarobki z tytułu umowy najmu, dzierżawy, podnajmu itd. – jeśli umowy te nie są związane z prowadzoną firmą.

Do dodania załącznika PIT/D zobowiązani są podatnicy, dokonujący odliczeń od dochodu lub podatku związanych z wydatkami mieszkaniowymi. Znaczy to, że w tym miejscu należy wykazać np. przysługujące ulgi związane ze spłatą kredytu lub pożyczki, które zaciągnięte zostały na cele mieszkaniowe.

Dobre wykonanie zeznania PIT-39 gwarantuje przekazywany przez nas program. Wolno z niego korzystać po ściągnięciu na dysk laptopa lub online. Aplikacja ta pomaga w realizowaniu obliczeń, uzupełnianiu rubryk a także umożliwia złożenie deklaracji PIT-39 drogą internetową. Przetestuj teraz!

Aplikacja pity 2013 dobre programy PITy wypełnia Twój PIT praktycznie samodzielnie, wpisujesz jedynie kilka kwot z formularzy PIT-11 czy PIT-40 i otrzymujesz utworzony PIT.

Istnieje niezmiernie wiele stawek ryczałtu w wypadku wypełniania zeznania PIT-28. Dzisiaj kształtują się one następująco: - 20 proc. – dla przedstawicieli wolnych zawodów., - 5,5 proc. – dla pity 2013 dobre programy m.in. działalności wytwórczej i budowlanej, - 8,5 proc. – dla m.in. przychodów z tytułu najmu i umów pokrewnych oraz działalności usługowej, - 17 proc. – dla m.in. usług parkingowych, usług wydawniczych, agencji turystycznych itd., - 3 proc. – dla m.in. działalności gastronomicznej czy usługowo-handlowej

Załączniki do PIT-36. Istnieje bardzo szeroki katalog apendyksów związanych z formularzem PIT-36. Składając deklarację w tej formie może być wymagane dołączenie druku:- PIT/ZG – w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy, - PIT/Z – składany przez osoby korzystające z kredytu podatkowego, - PIT/M – wykazując dochody małoletnich dzieci, rozliczanych łącznie z rodzicami, - PIT/D – podczas odliczania od dochodu lub podatku kwot wynikających z wydatków mieszkaniowych (w przypadku ulgi odsetkowej należy również dołączyć PIT-2K), - PIT/B – w przypadku informowania o dochodzie lub stracie z pozarolniczej działalności gospodarczej, - PIT/O – informując o stosowanych ulgach od dochodu lub podatku (np. ulgi na Internet, na dziecko).

Jeśli osoba otwiera własny biznes w toku roku skarbowego – zawiadomienie o doborze podatku liniowego powinno się wykonać do dnia wcześniejszego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie dalej niemniej niż w dniu pozyskania pierwszego profitu.

Nie baw się w pobieranie i drukowanie deklaracji PIT. Sporządź PIT przez net i nadaj prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.

druk pit 39 2013

Z użyciem programu umieszczonego na naszej stronie WWW możesz ekspresowo i bezpiecznie wypełnić całą deklarację podatkową za 2013 rok. Za pomocą mojej aplikacji możesz wypełnić nie tylko PIT-37, ale zarazem PIT-38, PIT-36L, PIT-36, PIT-39, PIT-28 za 2013 rok. Dowolne deklaracje PIT możesz także znaleźć w dziale blankiety.

Formularze PIT - programem prędzej! Za pomocą naszego programu do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie szybciej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą przedstawianego programu bez problemu rozliczysz: PIT-38, PIT-28, PIT-39, PIT-36L, PIT-36, PIT-37. Omawiany program PIT obsługuje również wszelkie apendyksy PIT jakie mogą okazać się pomocne przy wyliczaniu z PIT 2013/2014.

pit b

Zbiorowe opodatkowanie przez formularz PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów uzyskanych przez pity 2013 dobre programy małżonków w pity 2013 dobre programy danym okresie podatkowym, po indywidualnym odliczeniu kwot pity 2013 dobre programy sprecyzowanych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek rachuje się na bazie podwójnej wysokości podatku, który wyliczony jest od połowy sumy dochodów współmałżonków. Należy jakkolwiek zauważyć, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. dywidendy, wygrane w grach liczbowych, odsetki z bankowych lokat. W sytuacjach, w których jeden z współmałżonków nie przekroczył minimalnego progu powodującego obowiązek zapłaty podatku także używa się ten sposób wyliczania podatku oraz należy przygotować formularz PIT-37.

W przypadku rozliczania się poprzez blankiet PIT-39 nie istnieje okazja łącznego rozliczenia się ze mężem. Każdy z współmałżonków musi złożyć osobną deklarację, w której wykaże dokładny zarobek, uzależniony od jej/jego własnego wkładu w zbytą posiadłość.